Isın İşlem

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?
ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.
ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR?
Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir.
İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak;
İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak;
İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek;
İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır.
Fakat, uygulama bakımından tüm yük ihracatçı üzerindedir.
ISPM 15 STANDARDININ UYGULAMA TARİHİ NEDİR?
Konvensiyona üye ülkeler, 01.01.2004 tarihinden itibaren ISPM 15 standardını uygulama yükümlülüğünü taşımakla beraber, hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin gerekli hazırlıkları tamamlayamaması sebebiyle, uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, bir çok ülke ithalat düzenlemelerinde standardın zorunlu ve eksiksiz uyganma tarihlerinde çeşitli ertelemelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ihracatçılarımızın, ürünlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM 15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi almasında yarar görülmektedir.
IPPC ülkelerinin uygulama ile ilgili irtibat noktaları ve bunların adres bilgileri temin edilerek (Telefon, Fax, E-Mail Adresleri) ülkelerin konu ile ilgili uygulamaları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ( http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ispm_uyg_tarih.htm) internet sayfalarından takip edilebilmektedir. Ancak ihracatçılarımızın konuyla ilgili her hangi bir sorunla karşılaşmamaları için yüklemesi yapılan ürünün karşı tarafa ulaşma tarihi dikkate alınmak suretiyle ithalatçı ülkenin ISPM 15 uygulamasına ilişkin güncel bilgileri ithalatçı firma veya IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (https://www.ippc.int/index.php?L=0) aracılığıyla kontrol edilmelidir.
TÜRKİYE’DE DURUM NEDİR?
 Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”  ile işlem yapma ve işaretleme yetkisini aynı gün vermeye başlamış, fakat en son 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, ithatta ISPM 15 standardının aranmasını 01 Ocak 2006 tarihine ertelemiştir. 01/01/2006 tarihinden sonra da uygulanmaya başlamıştır.
Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arayacağından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.
Konuyla ilgili mevzuat için;
BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(25 Mayıs 2019 tarihli resmi gazete)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190525-1.htm
ISPM Standartları için;
http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISMP_standartlar_turkce.rar
TÜRK İHRACATÇISI NE YAPMALI?
İhraç edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanan firmalar, ürünlerin varış noktasında geçerli olan standartlara uygun davranmak zorunda olduklarından, ithalatçı firma aracılığı ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin neler olduklarını öğrenebilirler. Bu konuda çeşitli kurumların internet sitelerinde duyurdukları uygulama tarihlerine ilişkin bilgilerin, muhatap firma aracılığı ile teyit edilmesi yerinde olacaktır.
ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmak durumunda olan ihracatçı firmalarımız, kullanacakları ahşap ambalaj malzemesini işlem yapmaya yetkili firmalardan temin edebilir veya kendileri yetki alarak üretebilirler. Yetkili firmalara ilişkin güncel liste, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden temin edilebilmektedir.
AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ISPM-15 İŞARETLEME YETKİSİ ALAN FİRMALAR için;
http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM.html
Ahşap Ambalaj Malzemesi ISPM15 İşaretleme Yetkisi Alan Firmalar (http://aambalaj.kkgm.gov.tr/)
Ahşap Ambalaj Malzemesi ISPM-15 İşaretleme Yetkisi Alana Firma Bilgileri
(http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_firma_adres_listesi.html)
TÜRK İTHALATÇISI NE YAPMALI?
Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arandığından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.